Algemene informatie cliënten

Muziekpraktijk Yanou Cantineau biedt muziektherapie aan voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De muziektherapie wordt gegeven in de muziekpraktijk.  De muziektherapie wordt doorgaans gegeven in de studiokelder in de ‘De Gecroonde Bel’ aan de Bredaseweg 106a te Oosterhout NB.

 

Algemene informatie en registraties

Muziektherapie wordt gegeven door Yanou Cantineau. Yanou Cantineau is in het bezit van een erkend diploma: bachelor Muziektherapie gevolgd aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede.

Yanou Cantineau is lid van de beroepsvereniging NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie) welke onderdeel is van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Bereoepen). Lidnummer: 106722

Yanou Cantineau is geregistreerd als therapeut via het Register Vaktherapie.
Registratienummer: 8972

Yanou Cantineau is AGB geregistreerd.
Registratienummer: 90105963

Yanou Cantineau is aangesloten bij het NIBIG (Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). Er is een beschikking over een WKKGZ-Registratie.
Lidnummer: 730528.

 

 

Tarieven muziektherapie + facturatie

Muziekpraktijk Yanou Cantineau hanteert de volgende tarieven:

Kennismakingsgesprek                    gratis
30 minuten                                         €50,- (excl btw)
45 minuten                                         €60(excl btw)
60 minuten                                         €70 (excl btw)  
Opstellen behandelplan                   60 minuten a €70 (excl btw)    
Evaluatiegesprek                              45 minuten a €60 (excl btw)
Opstellen evaluatieverslag              45 minuten a €60 (excl btw)

Voor het aansluiten bij een MDO, overleg met doorverwijzer, extern evaluatiegesprek e.d. worden kosten in rekening gebracht. De kosten staan gelijk aan tarieven voor de sessietijd.

Sessies worden maandelijks gefactureerd. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan ontvangt u een herinnering van de factuur.

 

Behandelproces

Voorafgaand aan start behandeling:           Kennismakingsgesprek
Start behandeling:                                          Intakegesprek + opstellen behandelplan
Sessieperiode:                                                Wekelijks of tweewekelijks sessies
Halverwege behandelperiode:                     Tussenevaluatie
Einde behandelperiode:                                Evaluatiegesprek + opstellen evaluatieverslag

 

Algemene voorwaarden

  • De afgesproken sessies worden binnen de indicatie of overeenkomst uitgevoerd.
  • De overeenkomst is persoonsgebonden.
  • Muziektherapie is vrijgesteld van belasting
  • Een sessie duurt 30, 45 of 60 minuten, naar afspraak.
  • Sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats.
  • Sessies die worden afgemeld binnen 24 uur voor aanvang van de sessie worden doorberekend.
  • Sessies afgemeld door de docent worden niet doorberekend.
  • Sessiegeld kan niet worden teruggegeven.

Privacy

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens.

Muziekpraktijk Yanou Cantineau draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG.

De persoonsgegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonsgegevens worden met een dubbele beveiliging beschermd.

Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de cursist of cliënt worden uitsluitend verzameld bij behandeling, uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel handelen in noodsituaties. Deze gegevens worden door Muziekpraktijk Yanou Cantineau dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit de bestanden.

Bij start van de behandeling wordt automatisch akkoord gegeven op de privacyverklaring van Muziekpraktijk Yanou Cantineau. Het document is in te zien in de praktijk of te ontvangen via de mail.

Middels het toestemmingsformulier voor verwerking van persoonsgegevens kan aanvullend wel of geen toestemming gegeven worden voor de gegevensverwerking.

 

Contact
Je kunt de muziekpraktijk bereiken via whatsapp en telefoon: 0642207964 of via de mail: info@muziekpraktijk.com. De werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Via whatsapp is de muziekpraktijk bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

De muziekpraktijk is gesloten op algemene feestdagen en met de vooraf aangekondigde vakanties. De sluitingsdagen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en in de sessie.

Is er sprake van spoed? – Neem contact op met je huisarts of de hulpdiensten (112 of 113)

 

Incidenten

Incidenten worden geregistreerd middels het meldformulier incidenten. Indien nodig worden incidenten gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Muziekpraktijk Yanou Cantineau maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld wordt gehanteerd indien er vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Indien nodig wordt er een melding gemaakt bij Veilig Thuis.

 

Klachten
Maak ontevredenheid kenbaar, zo kunnen we samen kijken naar verbetering. Het liefst zien we dat we eerst samen met elkaar in gesprek gaan over jouw klacht of ontevredenheid. Zo kunnen we samen kijken naar een passende oplossing of verbetering. 

Indien je alsnog formeel een klacht in wilt dienen dan kun je vragen naar het klachtenformulier. Middels dit formulier wordt de klacht formeel in behandeling genomen en ontvang je binnen 6 weken een formele schriftelijke reactie. Indien nodig kan deze termijn verlengd worden met 4 weken.

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht na het invullen van het klachtenformulier? Dan kun je je wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging FVB (NVvMT):

Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN  UTRECHT met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat. Een omschrijving van de afhandeling kun je hier vinden: https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=3198&download=1

Ook kun je gebruik maken van geschillencommissie van het NIBIG via: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/