Nieuws

**UPDATE CORONA-VIRUS (COVID-19)**

 

De muziekpraktijk is weer fysiek geopend. 

We volgen ontwikkelingen rondom de uitbraak van het Coronavirus nauwlettend. De gezondheid van de leerlingen en cliënten staat voor ons voorop, we houden graag iedereen gezond. We houden ons aan de adviezen van het RIVM en de GGD. In de praktijk zijn maatregelen genomen (o.a. een scherm, desinfectie piano’s en handen wassen bij binnenkomst) om de veiligheid te waarborgen. 

De muziektherapie en de pianolessen kunnen ook online worden voortgezet.