Yanou Cantineau

Yanou Cantineau begon op haar 7e jaar met pianoles. Na het afronden van haar middelbare school is Yanou begonnen op het ArtEZ Conservatorium te Enschede. Hier studeerde zij muziektherapie met als major piano. Binnen de opleiding leerde Yanou diverse instrumenten bespelen zoals gitaar, drums en accordeon, volgde zij als bijvak zang en verdiepte zij zich in mediamusic.

Op 1 mei 2017 is ze haar eigen muziekpraktijk gestart onder de naam: Muziekpraktijk Yanou Cantineau. Binnen de praktijk richt ze zich op het geven van pianolessen, muziektherapie en het verzorgen van muzikale workshops.

Naast haar werkzaamheden voor haar muziekpraktijk werkt Yanou ook als muziektherapeut/behandelaar in de GGZ en is zij lange tijd bestuurslid bij de NVvMT geweest (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie). Zie: www.nvvmt.nl

Yanou zoekt graag de samenwerking op. Zo werkte zij ook mee aan het muzikale beweegprogramma voor Parkinson patiënten: Doctor Beat. Klik hier voor meer informatie